Vyhledávání

Kontakt

MOTOREST VLČÁK
NÁMĚSTÍ 1.MÁJE 316
ČERNOŠÍN
34901

00420607823052

renata.tagra@brezin-skola.com

Černošín

Současný počet obyvatel: 1 119 (ke dni 1.1.2005)
Rozloha: 4 220 ha
Pod město Černošín náleží ještě osm dalších částí: Ostrovce, Lažany, Třebel, Krásné Údolí, Pytlov, Víchov, Lhota, Záhoří.

Z Obce Černošín se díky dynamickému rozvoji stává moderní prosperující střediskové centrum, které splňuje veškeré nároky a podmínky pro harmonický a bezproblémový život místních obyvatel a všech návštěvníků a turistů, kteří zavítají do tohoto malebného koutu západních Čech. 

Město Černošín je celoplošně plynofikována, má vlastní vodovodní sít, kanalizaci ukončenou ČOV, nové veřejné osvětlení , v centru obce vybudovány nové chodníky a zrekonstruovaný silniční průtah obcí.Veškeré investiční akce byly podřizovány historické zástavbě a snahou podtrhnout a zviditelnit krásy a skvosty našeho krásného městečka.

průčelí kostela sv.Jiří
průčelí kostela sv.Jiří

Dolnímu náměstí dominovala kašna postavená roku 1879, která byla odstraněná v roce 1969 jako úlitba výstavby benzinové čerpací stanici. Podstatnou část se podařilo zachránit a její vzkříšení a znovuosazení na původní místo včetně úpravy zpevněných ploch v jejím okolí vytváří část historie patřící k dominantám. 

Ale městečko nespí na vavřínech . V obci je mateřská škola o dvou třídách kterou navštěvuje zhruba 40 dětí , jak z Černošína tak z blízkého okolí.Dále základní devítiletá škola , která je umístěna ve dvou budovách a součástí školského zařízení je také školní jídelna a družina. Nechybí zde zdravotní středisko s obvodním lékařem, zubním lékařem, dětskou lékařkou a periodickou ordinací ženského lékaře. V roce 2001 byly uvedeny do provozu dva domy s pečovatelskou službou o kapacitě 24 bytových jednotek , kde jsou umísťováni senioři z celého okolí.

pohled z kostelní věže na horní část náměstí
pohled z kostelní věže na horní část náměstí

Služby pro obyvatelstvo zajišťuje jak Jednota, jako provozovatel Nákupního střediska, tak řada drobných soukromých podnikatelů, kteří vykrývají veškeré potřeby sloužící ke spokojenosti konzumentů. . ( Potraviny, drogerie, cukrárna, občerstvení, autooprava.) V roce 2003 byl na náklady obce s pomocí dotace od MMR zrekonstruován vyhořelý motorest - Vlčák - , který je zaměřen na stravování a poskytuje útulné prostředí pro příchozí návštěvníky .V dnešním Kulturně společenském centru je možnost pořádání kulturních akcí, školení , seminářů a dalších společenských aktivit. V investičním plánu obce je mimo jiné počítáno s výstavbou víceúčelového společenského sálu, který výrazným způsobem zviditelní obec a podpoří veškeré kulturní dění . 

obnovená kašna na dolní části náměstí
obnovená kašna na dolní části náměstí

Průmyslovou základnu v Obci Černošín tvoří řada firem , které vytváří pracovní příležitosti pro místní i přespolní obyvatele. Firma EMZ produkce , pracuje zhruba s 220 zaměstnanci a jejím nosným programem je výroba a kompletace elektrosoučástek. Dále firma RI - VAJ zaměstnává 60 zaměstnanců a zabývají se čalounickou výrobou. Dále na obci působí zemědělské družstvo , pila , firma LESPRA zabývající se těžbou dřevní hmoty a soukromí zemědělci. Snahou obce je také zadržet odliv obyvatel a mladých rodin. V roce 2003 byl postaven bytový dům o 16 bytech z prostředků obce a Státního fondu rozvoje bydlení . V rámci příprav nového územního plánu se vyčleňují a připravují lokality k výstavbě rodinných domků. 

Černošín nepatří a nebude patřit mezi okrajové lokality. Zájemcům o hlubší poznání máme jistě co ukázat. Konečnou jiskru pak celému kraji dodává romantické údolí Kosího potoka, který tvoří západní hranici obce až k řece Mži. Krásy zdejší krajiny stále těší starousedlíky, obdivují je i turisté a náhodní návštěvníci.. Demograficky patří Černošín k nejstarším obcím na Tachovsku. Proto se zastupitelstvo rozhodlo zapojit do Programu obnovy vesnice a pokusit se tak získat alespoň část ze stále chybějících prostředků na rozvoj služeb, kulturně společenského života, podnikatelských aktivit a obnovy obecních nemovitostí.
Snahou nás všech je zpřístupnit a ukázat . . . . . . Ale přijďte se podívat